Tính chất chung của máu

Lượng máu không bị biến đổi rõ rệt theo tuổi. Theo một số tác giả, chỉ có thể tích máu biểu hiện giảm chút ít.
Độ quánh của máu người có tuổi và người già không lệch quá giới hạn bình thường.
Các tác giả cũng cho thấy độ bền thẩm thấu của hồng cầu người có tuổi đối với dung dịch cao áp cũng như đối với xaponin (saponin) tăng lên chút ít. Tăng sức chống đỡ của hồng cầu về mặt thẩm thấu, cũng như sự nghèo nàn của máu bởi dạng hồng cầu non – hồng cầu lưới là thông số suy giảm chức năng tuỷ xương. Và mùi hương của nó thật sự thu hút người ta dùng chúng trong các phương pháp trị liệu vật lý và tinh thần. Có 3 cách chính để sử dụng các loại tinh dầu.
Tốc độ huyết trầm ở người có tuổi và người già tăng chút ít. Theo số liệu của một tác giả thì tốc độ huyết trầm thay đổi theo tuổi như sau: (mm/h)
Tuổi trưởng thành: 5,7±0,11 (nam); 8,08±0,07 (nữ)
Từ 60-74 tuổi: 10,8±1,2 (nam); 11,8±0,8 (nữ)
Từ 75-90 tuổi: 9,6±0,9 (nam); 15,5±2,0 (nữ)
Theo số liệu của một số tác giả khác, tốc độ huyết trầm ít bị thay đổi cho đến khi rất già. Thời gian máu chảy (xác định theo Du-ke) ở người khoẻ mạnh tất cả các lứa tuổi dao động trong giới hạn từ 2-4 phút.
Thành phần hoá học của máu
Thành phần hoá học của máu ở người tương đối hằng định, ít thay đổi theo tuổi. Nếu ta xem lượng protein trong máu ở người đã trưởng thành là bình thường thì ta thấy ở thời kỳ sơ sinh và lứa tuổi già có mức thay đổi lớn nhất.
Protein
Ở người có tuổi và người già (70-108 tuổi) lượng albumin bị giảm và tăng mức của tất cả globulin, đặc biệt phần β – và γ. Sự phát sinh loạn protein huyết (disproteinemie) được giải thích bằng sự rối loạn trao đổi chất, cũng như do những biến đổi vữa xơ trong chính thời kỳ đó của cuộc sống (Shinochara, Sugiyama, 1972). Tất cả các tác giả nghiên cứu protein – huyết đều cho thấy, ở người có tuổi và người già có giảm albumin huyết và tăng globulin – huyết. Tăng globulin – huyết tạo điều kiện tăng lượng β – globulin trong máu. Còn đối với α1 – và α2 – và γ – globulin không thấy biến đổi có ý nghĩa thống kê. Trong tất cả các trường hợp C- phản ứng protein đều âm tính. Một số tác giả cho rằng tăng globulin – huyết xảy ra do phần α2 – và γ-. Với sự tăng lên của các protein phân tán lớn liên quan đến lắng máu tăng ở người già. Người ta cũng đã chứng minh rằng ở người có tuổi chủ yếu tăng α2 – globulin, còn ở người già thì γ – globulin. Do biến đổi tỷ lệ các phần protein của máu mà hệ số albumin – globulin bị thay đổi, hệ số đó ở người từ 61-100 tuổi là 0,73.