Rối loạn các cơ chế điều hòa

Những thay đổi điều hoà thần kinh thể dịch theo tuổi (chúng ta đã đề cập đến ở các phần khác) giữ vai trò đáng kể đối với sự phát triển bệnh cao huyết áp. Trong số này có sự suy giảm ảnh hưởng thần kinh lên mạch và tim, tăng độ nhạy cảm của chúng đối với các yếu tố thể dịch, sự thay đổi thông tin ngược chiều từ các mạch máu – suy yếu các phản xạ từ thụ quan cơ học và tăng độ nhạy cảm của các hoá thụ quan của mạch v.v. Chúng ta biết rằng đặc điểm điều hoà thần kinh thể dịch khi già xác định tính đặc thù, sự khác biệt của bệnh cao huyết áp lúc già, đó là một trong số các dẫn chứng.
Trong thực nghiệm có thể tạo ra bệnh cao huyết áp ở động vật bằng cách gây rối loạn một khâu nào đó của điều hoà tuần hoàn bằng thần kinh thể dịch. Chúng ta biết bệnh cao huyết áp phản xạ – đó là sự tăng huyết áp động mạch bền vững khi phá huỷ thần kinh của các vùng phản xạ quan trọng nhất như: ở động mạch chủ và xoang động mạch cảnh. Trong trường hợp này thông tin từ các thụ quan của mạch về sự thay đổi huyết áp động mạch không tới được trung tâm huyết động, hệ thống tự điều hoà tuần hoàn bị rối loạn, xuất hiện cao huyết áp động mạch. Trong trường hợp bệnh cao huyết áp dạng vasopressin (tiêm vasonpressin hằng ngày) và do thận thì khâu đầu tiên tham gia vào quá trình bệnh lý là thể dịch!
Nếu những thay đổi đầu tiên liên quan với rối loạn cơ chế phản xạ thì tăng huyết áp động mạch của động vật trưởng thành tăng nhiều hơn, còn dưới tác dụng của thể dịch – thì ở động vật già sẽ thay đổi nhiều hơn. Cần lưu ý là trong những giai đoạn cuối của bệnh cao huyết áp do phản xạ, huyết áp động mạch của thỏ già cao hơn so với thỏ trưởng thành. Chính trong thời kỳ này quá trình bệnh lý sẽ lôi cuốn yếu tố thận vào, lượng chất tăng huyết áp (angiotensin) trong máu mà tim và các mạch rất nhạy cảm với nó lúc già cao hơn.
Sự rối loạn các cơ chế điều hoà vùng dưới đồi cũng giữ vai trò không kém phần quan trọng đối với sự xuất hiện bệnh cao huyết áp. Trong vùng dưới đồi có các trung tâm kiểm soát việc thực hiện các “hành vi” dinh dưỡng, các biểu hiện tình cảm. Chúng bị rối loạn trong trường hợp quá căng thẳng tình cảm, dưới tác dụng của stress kéo dài là nguyên nhân của nhiều biểu hiện đau đớn, trong số đó có cả bệnh cao huyết áp. Lúc già độ bền vững của các trung tâm dưới đồi giảm.