Hệ thống máu

Kết quả xuất hiện những rối loạn sâu sắc về mặt chuyển hoá glucid, lipid, protein. Sự phát triển của bệnh đái đường thường liên quan với những rối loạn nguyên phát trong các tế bào β của tuyến tuỵ và lượng insulin vào máu không đủ. Lúc về già tuần tự của các “sự kiện” có thể thay đổi, ý nghĩa của các yếu tố không thuộc tuyến tuỵ đối với sự phát triển bệnh đái đường tăng lên. Sự tích tụ các chất phong bế insulin trong máu, giảm khả năng phản ứng của các tổ chức sẽ làm cho lượng insulin bình thường hay còn cao hơn bình thường trở nên kém hiệu quả. Xuất hiện thiểu năng insulin.
Sự giảm hoạt tính của insulin trong máu, sự thiểu năng insulin bắt buộc tuyến tuỵ phải tăng cường hoạt động, tăng gánh nặng cho nó. Cuối cùng xuất hiện bệnh đái đường do các yếu tố thuộc tuyến tuỵ và ngoài tuyến tuỵ gây ra. Hiểu sự phát triển bệnh như vậy cho phép đưa ra phương pháp điều trị nó: tạo ra sự cung cấp insulin đầy đủ bằng cách cắt đứt mối liên hệ của insulin với chất phong bế nó, hoạt hoá lượng hormon có sẵn trong máu.
Như vậy, tồn tại mối liên hệ khăng khít, sự thống nhất của già hoá và bệnh tật, nhưng không có nghĩa là một! Già hoá dứt khoát sẽ dẫn đến xuất hiện bệnh của lứa tuổi. Tuỳ thuộc các đặc điểm mang tính các thể của sự phát triển già hoá mà trong một số trường hợp khác – bệnh ung thư, trường hợp thứ ba sẽ dẫn đến bệnh đái đường, trong trường hợp thứ tư – bệnh Parkinson v.v.
Nói cách khác, bằng cách phân tích đặc điểm tiến triển của già hoá có thể tiên lượng được loại bệnh lý và tìm ra phương pháp dự phòng. Người ta cho rằng mối liên hệ giữa già hoá và bệnh tật được xác định bởi những thay đổi theo tuổi của các cơ chế điều hoà gen, sẽ là cơ sở xuất hiện vữa xơ động mạch, ung thư, đái đường, Parkinson (Frolkis, 1989). Trong khi việc ảnh hưởng của già hoá đối với việc phát triển bệnh tật đang được bàn cải rộng rãi, thì cơ chế quan trọng nhất – ảnh hưởng của bệnh tật đến già hoá lại không được các nhà nghiên cứu quan tâm. Trong cuộc sống thực tế xuất hiện vòng luẩn quẩn giữa các quá trình này: đau ốm chủ yếu do già đi, già đi lại chủ yếu do đau ốm.
Hệ thống máu
Hệ thống máu là một trong những hệ thống sinh lý của cơ thể. Chức năng của hệ thống này rất phức tạp và đa dạng. Nó cùng với bạch huyết (limpha) và dịch gian bào tạo thành môi trường trong của cơ thể cần thiết cho hoạt động bình thường của các tế bào, các tổ chức, các cơ quan và cơ thể nói chung.