Điểm số da nhạy cảm – Da khỏe (S/R)

Nếu điểm S/R lớn hơn 34: bạn thường sẽ gặp phải những vấn đề của một hoặc nhiều nhóm da nhạy cảm được mô tả ở chương 2 nhưng nghiêm trọng hơn.
Nếu điểm số S/R từ 25-33: có khả năng bạn sẽ gặp phải một số vấn đề điển hình của vài nhóm da nhạy cảm hoặc chỉ bị những vấn đề của một nhóm da nhạy cảm.
Nếu điểm số S/R từ 23 trở xuống: Bạn hiếm khi bị các vấn đề của da nhạy cảm được mô tả trong chương 2. Tuy nhiên ngay cả khi điểm S/R thấp và thuộc loại da khỏe, thì bạn vẫn có thể thỉnh thoảng bị trứng cá hoặc đỏ da. Trong trường hợp đó, tạm thời bạn hãy thực hiện theo các hướng dẫn dành cho da nhạy cảm. Ví dụ da bạn là khô, khỏe, không nhiễm sắc tố, nhăn (DRNW), nhưng gần đây do hậu quả của stress nên bây giờ bạn bị mọc trứng cá, lúc này bạn hãy làm theo chỉ dẫn của da khô, nhạy cảm, không nhiễm sắc tố, nhăn (DSNW ) cho đến khi da bạn trở lại bình thường
Những chương về các loại da
Trong khi chương về loại da của bạn sẽ chứa tất cả các thông tin thiết yếu mà bạn cần, thì bạn cũng có thể tìm thấy các thông tin bổ ích khác ở các chương của loại da gần giống với bạn. Vì thế nếu bạn muốn tìm hiểu, bạn nên đọc thêm các chương liên quan, điều đó sẽ giúp bạn bổ sung thêm những kiến thức khoa học về chăm sóc da, rất bổ ích cho loại da của mình.
Loại da nào gần giống với da bạn? Ví dụ da bạn là OSPT (dầu, nhạy cảm, nhiễm sắc tố, căng) thì da OSPW ( dầu, nhạy cảm , nhiễm sắc tố, nhăn) gần giống với bạn, chỉ khác nhau yếu tố nhăn căng. Những người da dầu, nhạy cảm sẽ gặp phải những vấn đề chung giống nhau, vì thế bạn nên đọc thêm các chương liên quan.
Nếu điểm số da của bạn ở ranh giới của hai loại da khác nhau, bạn có thể chọn đọc cả hai loại đó. Ví dụ người điểm số da dầu/ da khô (O/D) nằm giữa 26-28, bạn có da hỗn hợp. Tôi cung cấp chế độ chăm sóc cho da hỗn hợp trong cả chương da dầu và da khô. Vì thế, nếu điểm số O/D là 27, tức là bạn rơi vào loại da ORPT (số 5) thì bạn cũng nên tham khảo chương DRPT (số 13) về loại da “hàng xóm” của mình.
Ví dụ, da bạn thuộc loại số 8 OSNW (dầu, nhạy cảm, không nhiễm sắc tố, nhăn) nhưng có điểm số giáp ranh với da khô. Bạn không gặp vấn đề khô da – ngoại trừ trong mùa đông.