Da mặt của bố bạn nhìn thế nào so với tuổi tác

Trẻ hơn khoảng 5-10 tuổi
Như ở độ tuổi của ông.
Già hơn khoảng 5 tuổi.
Già hơn trên 5 tuổi.
Không phù hợp. Tôi là con nuôi hoặc tôi không thể nhớ.
Da mặt của bà ngoại bạn nhìn thế nào so với tuổi tác?
Trẻ hơn khoảng 5-10 tuổi
Như ở độ tuổi của bà ấy.
Già hơn khoảng 5 tuổi.
Già thơn trên 5 tuổi.
Không phù hợp. Tôi là con nuôi, tôi không biết bà ấy hoặc tôi không thể nhớ.
Da mặt của bà nội bạn nhìn thế nào so với tuổi tác?
Trẻ hơn khoảng 5-10 tuổi
Như ở độ tuổi của bà ấy.
Già hơn khoảng 5 tuổi.
Già hơn trên 5 tuổi.
Không phù hợp. Tôi là con nuôi, tôi không biết bà ấy hoặc tôi không thể nhớ.
Da mặt của ông nội bạn nhìn thế nào so với tuổi tác?
Trẻ hơn khoảng 5-10 tuổi
Như ở độ tuổi của ông ấy.
Già hơn khoảng 5 tuổi.
Già hơn trên 5 tuổi
Không phù hợp. Tôi là con nuôi, tôi không biết hoặc tôi không thể nhớ.
Da mặt của ông ngoại bạn nhìn thế nào so với tuổi tác?
Trẻ hơn hoảng 5-10 tuổi
Như ở độ tuổi của ông ấy.
Già hơn khoảng 5 tuổi.
Già hơn trên 5 tuổi
Không phù hợp. Tôi là con nuôi, tôi không biết hoặc tôi không thể nhớ.
Đã khi nào bạn phơi nắng thường xuyên trong khoảng hai tuần mỗi năm? Nếu có, đã bao nhiêu năm như thế? Hãy tính cả việc bị rám nắng do chơi tennis, câu cá, chơi golt, trượt tuyết hoặc những hoạt động ngoài trời khác. Bãi biển không phải là nơi duy nhất bạn có thể có làn da rám nắng.
Không bao giờ.
Khoảng 1 đến 5 năm.
Khoảng 5 đến 10 năm.
Hơn 10 năm.
Có khi nào bạn bị rám nắng trong một thời gian ngắn, khoảng 2 tuần mỗi năm, không? (Tính cả kỳ nghỉ hè nữa) Nếu có thì là bao lâu?
Không bao giờ.
Khoảng 1 đến 5 năm.
Khoảng 5 đến 10 năm.
Hơn 10 năm.
Dựa trên điều kiện khí hậu vùng sống, bạn có thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng không?
Rất ít, tôi thường sống ở những vùng âm u và ít nắng.
Thỉnh thoảng, tôi từng sống ở cả những vùng ít và nhiều nắng.
Trung bình, tôi sống tại vùng có lượng ánh nagnws vừa phải.
Rất nhiều, tôi sống ở vùng nhiệt đới, miên Nam, hoặc vùng có rất nhiều nắng.
Bạn nghĩ trông mình thế nào so với tuổi của bạn?