Chu kỳ các xúc cảm là như sau

Tất cả chúng ta đều muốn tránh bị đau buồn và đi tìm những niềm vui, do đó tất cả các trạng thái xúc cảm phức tạp mà chúng ta thấy ở chính ta đều là kết quả việc không thể thỏa mãn được những ham muốn cơ bản đó. Nhà tâm thần học David Viscott đã làm giảm bớt sự phức tạp xúc cảm thành một chu kỳ đơn, lặp đi lặp lại vô số lần trong đời mỗi người. Chu kỳ này bắt đầu trong hiện tại là thời điểm chỉ có sự đau buồn và niềm vui là được cảm nhận và kết thúc với những cảm nhận phức tạp đặc biệt tập trung trong quá khứ, như tội lỗi và trầm cảm. Chu kỳ các xúc cảm là như sau: Đau buồn trong hiện tại được trải nghiệm như tổn thương. Đau buồn trong quá khứ được trải nghiệm như sự tức giận. Đau buồn trong tương lai được cảm nhận như sự lo lắng. Sự tức giận không bộc lộ ra sẽ hướng lại vào chính bạn, và ở lại trong bạn, gọi là tội lỗi. Sự cạn kiệt năng lượng xảy ra khi sự tức giận lại hướng nội, tạo ra trầm cảm. Điều chúng ta thấy được ở chu kỳ là tổn thương được tích lại là nguyên nhân của hàng loạt đau buồn về tâm lý. Tổn thương được chôn giấu biến dạng thành sự tức giận, lo lắng, tội lỗi, và trầm cảm. Cách duy nhất để xử lý những lớp đau buồn này là tìm cho ra điều gì đã gây tổn thương để đau buồn xảy ra, rồi loại bỏ đi. Sống trong hiện tại có nghĩa phải đủ lương thiện trung thực để tránh cảm xúc dễ dãi, nó là sự tức giận, và bộc lộ tổn thương, là gay go hơn để đương đầu sẽ khó hơn. Tim tôi không còn đập nhanh nữa, hơi thở dần dần êm ái trở lại, các cơ thư dãn và cái cục cứng không còn thấy trong bao tử nữa, ruột cũng yên. Khi tổn thương không được giải quyết trong hiện tại thì sự gia tăng hằn học, tức giận, sự lo lắng, tội lỗi và trầm cảm chỉ có thể tồi tệ hơn mà thôi. Bài tập này là để học các bước làm thế nào để cảm nhận được trong hiện tại: Hãy hiểu rằng tổn thương là một cảm giác tiêu cực cơ bản nhất. Bạn không thể tồn tại trong hiện tại mà không sẵn sàng cho việc cảm nhận tổn thương. Hãy sống với những cảm giác của bạn. Hãy chống lại sự thúc đẩy hoặc để từ chối cái gì mà bạn cảm thấy, hoặc biến nó thành tức giận. Hãy nói điều gì mà bạn có cảm giác với người đã gây ra tổn thương. Hãy giải quyết xúc cảm của bạn và tiến lên. Có vẻ bài tập này giống như một bài tập về chịu đựng, nhưng thực ra đó là một bài tập về tự do. Bị tổn thương không phải một niềm vui, nhưng là có thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *