Các quy định hiện hành về dịch vụ công trực tuyến

Trong các điều luật thì những điều, những quy định về các dịch vụ trực tuyến của Nhà nước là điều mà ít doanh nghiệp quan tâm. Vì cho rằng những quy định này không ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh cũng như quyền lợi của doanh nghiệp. Tuy nhiên thực chất các quy định hiện hành ngày nay về những dịch vụ hành chính trực tuyến là một cách để Nhà nước bảo vệ các quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp. Một số quy định mà doanh nghiệp cần phải nắm chắc bao gồm những quy định sau:

Các quy định về nguyên tắc cung cấp thông tin
Các thông tin được cung cấp trong Dịch vụ công trực tuyến cần phải chính xác một cách tuyệt đối. Nếu như bạn điều sai không tin, việc sửa đổi có thể không dễ dàng như vậy. Thế nên thay vì phải mất thời gian vô nghĩa vào các công việc khác nếu phát sinh vấn đề, thì bạn cần phải kiểm tra nhiều lần các thông tin trực tuyến trước khi gửi nguồn thông tin đến đơn vị chủ quản.
Các quy định về tên miền truy cập của các cổng thông tin điện tử trực thuộc nhà nước
Trước tiên những tên miền này bắt buộc phải là những tên miền Việt Nam, tức là chúng phải có đuôi .vn. Ngoài ra việc lấy tên miền như thế nào cũng sẽ được quy định một cách nghiêm ngặt. Tên miền sẽ bao gồm tên của ban hoặc bộ ngành bao gồm đuôi .gov.vn. Một số doanh nghiệp vì không có sự hiểu biết chính xác nên điền nhầm thông tin vào một site khác có tên gần tương tự những chỉ có đuổi .vn Và chính vì không hiểu biết, không thận trọng, nên vô hình chung doanh nghiệp đã làm mất dữ liệu của chính họ cũng như khách hàng của họ cho bên thứ ba. Nếu đây chỉ là doanh nghiệp thông thường thì không có gì đáng lo. Nhưng nếu đó là những doanh nghiệp quốc tế, những doanh nghiệp có ngành kinh doanh đặc thù như xăng, dầu thì tác hại là khó có thể đo lường được. 
Ngoài những quy định trên ra, văn bản còn quy định những nội dung cần phải có trên website cổng thông tin điện tử. Quy định càng chặt chẽ thì doanh nghiệp sẽ ít phải đi giải quyết các vấn đề, các sai sót trong hệ thống của chúng ta hơn. Ví dụ như các thôn tin về ban, bộ ngành có những hoạt đồng gì. Hay những thông báo mà các ban ngganhf liên quan muốn gửi đến cho doanh nghiệp. Ngoài những chức năng cơ bản này, các dịch vụ công trực tuyến ngày nay còn phát triển và mở rộng hết mình để có thể hỗ trợ những người muốn giao dịch một cách tốt hơn, nhanh hơn và công bằng hơn.
Xem thêm: http://camnangkinhdoanhnhadat.com/?p=3716