Bệnh Parkinson?

Vì vậy khi kích thích kéo dài sẽ làm xuất hiện cao huyết áp động mạch rõ nét.
Khi mắc bệnh cao huyết áp trương lực của các mạch tăng. Điều này được xác định bởi sự tích tụ của các ion Natri và Calci của các tế bào niêm mạc mạch. Các tế bào đã bị thay đổi theo kiểu này sẽ nhạy cảm hơn đối với rất nhiều chất hoạt hoá sinh lý. Lúc già hoạt tính của hai men quan trọng ở màng – Na+, K+, – ATP- ase và Ca+ -ATP – ase, làm nhiệm vụ đẩy Natri và Kali ra khỏi tế bào bị giảm. Nó tạo điều kiện cho sự tích tụ các ion bên trong tế bào, gây co thắt mạch. Các chất có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển bệnh cao huyết áp: vasopressin – andosteron (hormone vỏ thượng thận) và angiotensin được tạo ra với sự tham gia của men rennin (thận tố) của thận. Như đã nói, lượng vasopressin lúc già tăng lên. Nó gây co thắt mạch lúc già chủ yếu do hoạt hoá tiết ra andosteron. Chính chất này làm cho Natri tích tụ lại bên trong tế bào. Sự tạo thành andosteron lại hoạt hoá angiotensin. Bệnh cao huyết áp xuất hiện ở người trẻ phụ thuộc chủ yếu vào cơ chế angiotensin – andosteron, còn ở người có tuổi – vasopressin – andosteron.
Như vậy, những biến đổi điều hoà thần kinh thế dịch theo tuổi xác định đặc điểm phát triển cao huyết áp khi về già. Sự suy yếu các cơ chế tự điều hoà thần kinh của tuần hoàn (sự thay đổi ở giai đoạn liên hệ ngược và xuôi chiều) làm cho phản ứng đối với tác động thể dịch trở nên kéo dài, trì trệ, giống như trong tiến trình của bệnh cao huyết áp. Bệnh cao huyết áp ở người già không chỉ đơn thuần nhẹ hay nặng hơn mà khác nhau về mặt bản chất.
Một trong số những bệnh tương đối phổ biến lúc già là bệnh Parkinson. Ở các nước phát triển cứ 1000 người từ 60 tuổi trở lên có 50 người mắc bệnh này. Biểu hiện của bệnh Parkinson là sự rối loạn trong lĩnh vực vận động như: run, bó buộc, động tác bị hạn chế (thiểu năng vận động), rối loạn sự phối hợp, có bộ mặt giả dạng (còn gọi là “kiểu mặt nạ”) v.v. Bệnh này thường là nguyên nhân làm cho con người trở thành tàn phế, có lúc đến mức độ không thể sống thiếu sự giúp đỡ của những người xung quanh được. Hiển nhiên là trong lĩnh vực tình cảm cũng bị ảnh hưởng; mối quan hệ âm tính đối với bản thân và với xung quanh tăng lên. Một điểm khác cũng cần lưu ý – ở người già không mắc bệnh Parkinson, hoặc chỉ ở thể nhẹ, cũng có các biểu hiện của rối loạn vận động.