Hệ thống máu

Kết quả xuất hiện những rối loạn sâu sắc về mặt chuyển hoá glucid, lipid, protein. Sự phát triển của bệnh đái đường thường liên quan với những rối loạn nguyên phát trong các tế bào β của tuyến tuỵ

Read More Hệ thống máu