Vỏ trứng

Những vi sinh vật trên bề mặt trứng này có thể xâm nhập vào trong trứng Trên vỏ trứng, lòng trắng và lòng đỏ trứng đều chứa bệnh khuẩn, có nhiều bệnh khuẩn chịu được nhiệt độ cao. Cho nên,

Read More Vỏ trứng