3.Màu hồng

Nếu bạn là người tự tin và tự nhận mình đa tài thì màu hồng sẽ là màu đầy tính chất kích thích. Nếu bạn là người hướng ngoại, bạn sẽ thích màu này, song nếu bạn hay bị mệt

Read More 3.Màu hồng