Rụng tóc

Tóc có thể rụng lan tỏa khắp da đầu hay chỉ rụng khu trú ở một vài mảng. Nếu tóc rụng mà còn lỗ chân lông ( nhìn thấy những chấm đen bằng đầu kim, sờ ay vào thấy nhám,

Read More Rụng tóc