Mặt nạ

Nếu được khuyên dùng, hãy tìm loại tẩy da chết chứa thành phần chống viêm như lưu huỳnh hoặc axit salicylic. Mặt nạ rất hữu ích khi da bạn đặc biệt dầu. Bạn có thể dùng mặt nạ trước khi

Read More Mặt nạ