Cách tính hưởng bảo hiểm xã hội năm 2018 theo thời gian đóng

Từ ngày 1/1/2018, theo lộ trình lao động nam phải đóng đủ 35 năm, nữ đóng đủ 30 năm mới được hưởng lương hưu tối đa 75% thay vì nam đóng 30 năm và  nữ đóng 25 năm như hiện nay.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định lộ trình tăng dần thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu tối đa.

Cách tính hưởng bảo hiểm xã hội năm 2018: Từ 1/1/2018, lao động nữ nghỉ hưu khi đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ 16 trở đi, mức hưởng bảo hiểm xã hội tăng thêm 2%; đóng đủ 30 năm được hưởng lương hưu tối đa 75% thay vì mức 25 năm như hiện nay.

Hiện lao động nam đóng 15 năm bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu 45% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Từ ngày 1/1/2018, để hưởng mức trên, lao động nam phải đóng đủ 16 năm; tới 2022 phải tham gia 20 năm bảo hiểm xã hội mới được hưởng mức 45%. Muốn hưởng lương hưu ở mức tối đa 75%, lao động nam phải đóng bảo hiểm trong thời gian 35 năm, thay vì mức đóng 30 năm như hiện nay.

Lao động nam nghỉ hưu trong năm 2018 đóng đủ 31 năm bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu tối đa 75% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Nếu lao động nam nghỉ hưu từ năm 2019, năm 2020, 2021 và năm 2022 trở đi phải đóng tương ứng từ 32 năm đến 35 năm bảo hiểm xã hội mới được hưởng 75%.

Muốn hưởng lương hưu tối đa 75%, người lao động đóng bảo hiểm xã hội thêm 5 năm nữa so với hiện nay. Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi theo quy định thì sẽ bị trừ 2% mức hưởng.

Theo cách tính mới, lương hưu của người lao động sẽ bị giảm ít nhiều, nhất là những lao động khu vực tư gồm các doanh nghiệp, tư nhân. Tuy nhiên không phải ai nghỉ hưu trước năm 2018 đều có lợi hơn so với người nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi. Bởi lương hưu còn phụ thuộc nhiều yếu tố như tỷ lệ hưởng, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bình quân, thời điểm hưởng lương, thời gian hưởng lương hưu, …

Luật bảo hiểm xã hội 2014 đã quy định tăng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nên lương hưu sẽ cao hơn. Chưa kể lương tối thiểu vùng năm nào cũng được điều chỉnh và lương cơ sở cũng có lộ trình tăng. Cụ thể, từ ngày 1/1/2016 đến hết 2017, mức đóng dựa trên lương cộng phụ cấp ghi trong hợp đồng lao động. Từ ngày 1/1/2018 trở đi, mức đóng dựa trên lương cùng phụ cấp và các khoản bổ sung được ghi trong hợp đồng lao động.

Hàng tháng, người lao động đóng 8%, còn lại 18% sẽ do bên sử dụng lao động đóng, tổng cộng 26% đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Luật cũng quy định từ ngày 1/1/2016, công chức, viên chức tham gia quỹ bảo hiểm xã hội lấy lương bình quân 15 năm cuối để làm căn cứ tính hưởng lương hưu thay vì 5 năm cuối như trước đây. Căn cứ tính lương hưu cho người lao động trong các doanh nghiệp là bình quân lương trong cả quá trình đóng.
Xem thêm:
https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/tim-kiem-thong-tin-nganh.aspx


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *